Diëtist vergoeding & kosten

Basisverzekering
Op verwijzing van een arts heeft u recht op diëtist vergoeding van drie uur dieetadvisering per jaar.

Bij voedingsgerelateerde problemen zal uw arts een verwijzing naar de diëtist vrijwel altijd toestaan. Een belletje naar uw huisarts is vaak al voldoende voor het verkrijgen van een verwijsbrief. Deze kunt u meenemen naar uw eerste consult. U kunt met uw verwijsbrief naar de diëtist van uw keuze. 

NB. De consulten worden vergoed mits het eigen risico voldaan is. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico bij de zorgverzekeraar. De diëtist consult kosten kunnen daardoor direct bij uw verzekering gedeclareerd worden.

Uiteraard kunt u ook zonder verwijzing van een arts bij ons terecht, wij zijn direct toegankelijk. De kosten zijn dan €59,60 per uur. U ontvangt hiervoor een rekening.

Meer behandeluren
Bij een aanvullende verzekering kunnen kunnen zelfs meer diëtist uren vergoed worden. U kunt in uw polis nakijken of bij uw verzekeraar navragen of u voor zo’n aanvullende vergoeding verzekerd bent.

Vergoeding van dieetvoeding
Extra kosten die u voor uw dieet moet maken, worden niet altijd door uw zorgverzekeraar vergoed. Er zijn enkele vergoedingsmogelijkheden van dieetkosten. In de wetgeving voor de dieetkostenvergoeding wordt onderscheid gemaakt tussen dieetproducten en dieetpreparaten:

Een dieetproduct is een voedingsmiddel met een andere samenstelling dan normale voeding. Bijvoorbeeld zoutarme (natriumbeperkte) kaas en glutenvrij brood. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van dieetproducten via een aanvullende polis.

Een dieetpreparaat is een voedingsmiddel met een andere samenstelling en een andere vorm dan normale voeding. Voorbeelden zijn drinkvoeding en sondevoeding. Of uw zorgverzekeraar het dieetpreparaat dat u voorgeschreven heeft gekregen vergoedt, hangt af van de indicatie waarvoor u het gebruikt.

Wij kunnen u adviseren welke dieetpreparaten en dieetproducten in uw situatie van toepassing zouden kunnen zijn.

Belasting aftrek
Als uw verzekeraar niet alle diëtist kosten vergoed, kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op extra belastingaftrek. Raadpleeg hiervoor uw belastingadviseur of de website van de Belastingdienst.

Bijstand
Bijstand: als u niet alle diëtist kosten zelf kunt betalen kunt u ook nog een beroep doen op de bijzondere bijstand via de sociale dienst van uw gemeente.